Clubreglement

Net als in iedere vereniging die leefbaar wil zijn, gelden ook bij ons enkele regels die nageleefd dienen te worden.

1. De minimumleeftijd van de geleider is vastgelegd op 12 jaar.

2. De leeftijd van de hond is minimum drie maand.

3. De trainingen zijn op woensdag en op vrijdag. Het uurrooster vind je elders in deze brochure. Aan elk lid wordt gevraagd minstens één keer per week de lessen te volgen.

4. De geleider die voor de les te laat komt, meldt zich eerst aan bij de lesgever.

5. Bij een te grote groep in een bepaalde categorie zal, indien mogelijk, een extra lesgever ingezet worden.

6. Het lidgeld dient per overschrijving voldaan te worden. Hiertoe zal U een overschrijvingsformulier overhandigd worden. Een nieuw aangekomen geleider mag Drie proeflessen nemen alvorens zich bij de club aan te sluiten.

7. Het lidgeld bedraagt 70 € is jaarlijks te betalen voor de periode 1 januari - 31 december. Een geleider met meerdere honden betaalt slechts voor één hond. Wil je graag met 2 mensen uw hond trainen betaald het 2de lid 35 euro. Formulieren om een deel van het lidgeld terug te krijgen van de ziekenkas te bevragen aan het bestuur .

8. Elke nieuwe hond dient een inentingsbewijs te bezitten en de verplichte inentingen gekregen te hebben. Dit dient aan de instructeur voorgelegd te worden. Het dier moet tevens geïdentificeerd kunnen worden door een tatoeage of een chip.

10. Ieder lid dat in regel is met de betaling van het lidgeld is automatisch verzekerd. Deze verzekering geldt voor wat betreft de lichamelijke en stoffelijke schade tegenover derden opgelopen bij een ongeval binnen het oefenterrein. De stoffelijke schade is beperkt tot wat men de klassieke sportkledij kan noemen. Daarom is het verplicht om een familiale verzekering te hebben. Vergezellende kinderen vallen niet onder deze verzekering. Hun ouders dragen de volledige verantwoordelijkheid.

11. Betreed nooit het terrein zonder de hond de tijd te laten zijn behoefte te doen voor de les begint. Er wordt gevraagd dit te doen op de voorzien plaatsen (plasweides). Indien uw hond toch zijn behoefte doet op het terrein dient de geleider dit te verwijderen. Iedere geleider dient daartoe over de nodige "poepzakjes" te beschikken en deze ook te gebruiken!

12. Honden ouder dan zes maanden worden toegelaten indien ze zich gedragen in de kantine.

13. Op en naast het terrein staan vuilbakken om poepzakjes in te gooien.

14. Het is verboden honden vast te binden aan de omheining of een paal voor het clublokaal. Dit brengt onnodig lawaai en agressie mee.

15. Loopse teven mogen niet deelnemen aan de lessen.

16. De hond en de geleider kunnen met toestemming van de hoofdinstructeur door gaan naar een hogere klasse. Zie hiervoor het uurrooster van de verschillende categorieën.

17. Elke geleider mag slechts werken met één hond in dezelfde categorie.

18. Kinderen worden voor, tijdens of na de les niet toegelaten tot het oefenterrein.

19. Het bestuur van de club en de club zijn niet verantwoordelijk voorongevallen op en om het oefenterrein of in de kantine.

20. De lesgevers staan vrijwillig ter uwer beschikking. Zij worden hiervoor op geen enkele wijze verloond.Wij vragen dan ook deze mensen te respecteren.

21. Dranken worden enkel verkocht aan clubleden en de hen vergezellende personen. Het verbruik dient dadelijk contant betaald te worden. Breng zelf uw leeggoed terug naar het buffet.

22. Achter het buffet staan alleen mensen die hiervoor aangeduid zijn. Ook zij doen dit gratis. Ook voor deze mensen zou een beetje respect vanzelfsprekend moeten zijn.

23. U kan steeds bij uw lesgevers of de bestuursleden terecht. Voor klachten, problemen, inlichtingen of zelfs voor een gezellige babbel staan zij steeds voor U klaar. Problemen zijn soms eenvoudig op te lossen.

24. Zwangere vrouwen trainen op eigen risico.

25. Het terrein wordt enkel gebruikt tijdens de lesuren. Wedstrijdspelers en instructeurs die onder OTV Heusden spelen kunnen buiten de lesuren trainen op het terrein mits toestemming van het bestuur.